QUICK SCAN CONTRACTEN

Quick scan contracten

VVA kan uw organisatie ondersteunen bij het scannen van contracten, contractbrieven en algemene voorwaarden. Via een quick scan wordt door ons inzichtelijk gemaakt of deze documenten goed zijn geformuleerd en/of aanpassing behoeven. Op deze wijze worden uw rechten, verplichtingen, aansprakelijkheden en risico's in beeld gebracht.

Zaken waar wij voorts bij de quick scan op letten zijn de wijze van opzeggen, tussentijdse beëindiging/ontbinding, geheimhouding/persberichten, intellectuele eigendomsrechten, overmacht, overdracht rechten en verplichtingen, aansprakelijkheid, exoneraties, ontbindende voorwaarden, opschortende voorwaarden, onvoorziene omstandigheden, boetes, zekerheden, geschillenregeling, al dan niet van toepassing verklaring algemene voorwaarden, etc.