TEMPLATES VAN STANDAARDCONTRACTEN

Ondernemen gaat vandaag de dag verder dan het beheersen van een vak, het leveren van goede producten en het maken van winst. Op al deze terreinen is het recht van toepassing en kunnen legio juridische problemen ontstaan, met name als het de contractuele relaties met derden betreft. VVA is op deze complexe gebieden voor u een steun in de rug.

VVA levert voor uw organisatie op maat gemaakte templates met een heldere instructie. De contracten zijn door ter zake kundige juristen opgesteld. Hierdoor kan uw organisatie zelf zorgvuldig contracteren en is de kans dat u geconfronteerd wordt met juridische problemen geringer. Voor veel voorkomende contracten behoeft u niet steeds een advocaat, jurist of contractmanager in te huren en hun advies af te wachten. Dit bespaart veel tijd en geld.

Bij ieder standaardcontract geeft VVA helder aan voor welk doel het contract te gebruiken is. De standaardcontracten zijn zo opgesteld dat het voor de gebruikers duidelijk is welke zaken nog moeten worden ingevuld en hoe dit dient te gebeuren. Uiteraard raden wij u aan uw medewerkers door ons te laten trainen.