WELKOM

VVA is een juridisch adviesbureau met als specialisaties contractenrecht en privacywetgeving. VVA werkt voor (semi)overheden en het bedrijfsleven, met name het MKB.  

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen, toetsen en aanpassen van al uw contracten en algemene voorwaarden. Wij adviseren ook over het beëindigen of opzeggen van contracten en hoe te handelen indien uw wederpartij de gemaakte contractuele afspraken niet of niet tijdig nakomt.    

VVA levert naast advies op maat unieke juridische checklists en standaardcontracten, die vanuit de dagelijkse juridische praktijk zijn ontwikkeld. Daarnaast verzorgt VVA actief contractbeheer (contractmanagement), incompany trainingen en workshops voor het opstellen, toetsen en beheren van contracten, alsook trainingen waarin een praktijkgerichte uitleg over de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gegeven.

In verband met de in werking treding van de AVG heeft VVA samen met omniseq.nl een AVG scan ontwikkeld aan de hand waarvan voor bedrijven in kaart kan worden gebracht, welke AVG-verplichtingen voor hen gelden. Onze jurist en een consultant van omniseq.nl voeren de scan uit om te kunnen bepalen in hoeverre uw organisatie reeds AVG proof is. De resultaten van deze scan worden vastgelegd in een rapportage, waarna uw organisatie weet op welke punten zij nog niet voldoet aan de AVG. Wij kunnen uw organisatie daarna desgewenst helpen actie te ondernemen om aan alle geldende vereisten van de AVG te voldoen.

Vult u het contactformulier in voor meer informatie. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.