WELKOM

VVA is een juridisch adviesbureau met als specialisaties contractenrecht. VVA werkt voor (semi)overheden en het bedrijfsleven, met name het MKB.  

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen, toetsen en aanpassen van al uw contracten en algemene voorwaarden. Wij adviseren ook over het beëindigen of opzeggen van contracten en hoe te handelen indien uw wederpartij de gemaakte contractuele afspraken niet of niet tijdig nakomt.    

VVA levert naast advies op maat unieke juridische checklists en standaardcontracten, die vanuit de dagelijkse juridische praktijk zijn ontwikkeld. Daarnaast verzorgt VVA actief contractbeheer (contractmanagement), incompany trainingen en workshops voor het opstellen, toetsen en beheren van contracten.

Vult u het contactformulier in voor meer informatie. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.