TRAININGEN EN CURSUSSEN

 VVA verzorgt de praktijkgerichte training "Opstellen, beoordelen en beheren privaatrechtelijke en publiekrechtelijke contracten" die de cursisten de juridische basiskennis biedt voor het onderhandelen, afsluiten, toetsen en adequaat beheren van contracten. Daarbij staan het deskundig en effectief opstellen van contracten centraal, opdat onacceptabele risico´s, aansprakelijkheden en schades kunnen worden voorkomen.

Tijdens de training komen onder meer onderwerpen aan de orde zoals de pré-contractuele fase/onderhandelingsfase, intentieverklaringen, standaard- en maatwerkcontracten, het soort contract, specifieke juridische clausules, het opstellen van contracten, volmachten en vertegenwoordigingsbevoegdheid, algemene voorwaarden, de inhoud van offertes, raamcontracten, publiekrechtelijke contracten, faillissement, mandaat/volmacht en contractbeheer.  De training is bestemd voor juristen en niet-juristen, kortom iedereen die in haar of zijn dagelijkse praktijk regelmatig met contracten te maken heeft of belast is met het opstellen, beoordelen of beheren daarvan.   

De training wordt gegeven door mevrouw mr. A. van Velsen, een docente met ruime praktijkervaring.