JURIDISCHE CHECKLISTS

VVA heeft vanuit de juridische praktijk checklists ontworpen die gebruikt kunnen worden bij het toetsen en opstellen van allerlei voorkomende contracten. Daarbij valt te denken aan huur-, pacht-, intentie-, samenwerkings-, licentie-, lease-, bestuurs-, dienstverlenings- lenings-, detacherings-, raam- en grondexploitatie- en verwerkersovereenkomsten. Bekijk ons complete overzicht. 

In deze checklists staan kort en bondig alle juridische aandachtspunten beschreven die van belang zijn voor het aangaan van een contract.  

De checklists kunnen worden gebruikt om contracten die door derden zijn opgesteld te beoordelen en van commentaar en/of aanvullingen te voorzien. Daarnaast kunnen de checklistst worden gebruikt om contracten in eigen huis op te stellen. 

Het voordeel hiervan is dat efficiënt kan worden gewerkt, risico's kunnen worden vermeden, u proactief in plaats van reactief bent, de kwaliteit van uw werk verbeterd wordt en uw kennis op peil gebracht. Dit bespaart veel tijd en geld.  

Hoe werkt het: u loopt simpelweg de relevante checklist langs en ziet meteen wat er in uw contract of het door uw contractpartij opgestelde contract ontbreekt of aangevuld moet worden. Vervolgens kopieert u de benodigde tekst(en) uit de checklist en plakt deze (als commentaar of aanvulling) in uw contract of in de e-mail die u aan uw contractpartij richt. 

Kortom wie de checklists bestudeert of raadpleegt, verwerft inzicht in de indeling van contracten en wordt in staat gesteld zelf contracten op te stellen en daarin haar of zijn eigen weg te vinden. Bekijk eens een checklist.