COMPETENTIES 


 Mr. Anja van Velsen is generalist, maar ook specialist op het gebied van milieurecht, vastgoed- en bouwrecht en het contractenrecht (verbintenissenrecht).  Anja was, alvorens zij VVA opstartte, werkzaam voor overheden en het bedrijfsleven, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan als beleidsmedewerkster, directiesecretaris en bedrijfsjurist.
Opleiding: Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting privaatrecht.